Kennisgebieden

Inleiding

Alle teamleden hebben een bewezen kennis en ervaringsniveau noodzakelijk voor het succesvol functioneren in staf en management van grote en middelgrote ondernemingen.

Naast een aanwezig technisch specialisme is ervaring opgedaan met begeleiden van implementaties van nieuwe technieken, reorganisaties en externe bemoeienissen met overheden, klanten en leveranciers.
Deze ervaringen behelzen zowel de technische, de economische als de personele aspecten.

De teamleden hebben geen relaties met leveranciers in de zin van de verkoop van installaties etc.

 

Deskundigheid, Kennis en Ervaring

 1. Procestechnologie
  1. stromingsleer: 1 en 2 fase stromingen, leidingweerstanden, pompen en afsluiters, meetflenzen,
   regelingen;
  2. warmteoverdracht: stoomketels, kernenergiereactoren, warmtewisselaars, stoomgeneratoren, condensors;
  3. energieconversie: stoomturbines, pompen, ventilatoren, windmolens, compressoren, waterturbines,
   zonnecollectoren (elektriciteit & warmte);
  4. energieopslag: accu’s (batterijen et al), watertorens, perslucht systemen;
  5. processimulatie: toetsen en instellen van simulatie-software.
 2.  

 3. Straling en Afscherming
  1. evaluatie radiologische processen : vrijkomende isotopen, typen straling, intensiteit, halfwaarde
   tijden;
  2. toetsen van afscherming t.o.v. gegeven bron: mate van energiedissipatie, doorgelaten intensiteit,
   stralingstype
  3. ALARA (As Low As ReAsonable principe): adviseren m.b.t. afscherming, robotisering,
   personele inzet, training etc.
  4. Wet en Regelgeving : Kernenergie Wet, IAEA codes & guides, ICRP, Kernfysische Dienst, emissie eisen,
   etc.
  5. Milieu effectrapportage.
 4.  

 5. Toestellen onder druk (of gevuld met gevaarlijke stoffen)
  1. Ontwerpeisen (wet en regelgeving): Regels voor Toestellen onder Druk (conform Europese regelgeving
   Pressure Equipment Directive), ASME Codes, DIN, Normen , TRD regels, VGB richtlijnen enz.,
   Keuringsinstanties Lloyds, DEKRA KIWA etc.
  2. Fabricage eisen: toe te passen materialen, fysische materiaaleigenschappen, kwaliteitsniveau fabrikant,
   verbindingstechnieken en kwalificaties,inspecties en controles, geometrie-eisen etc.
  3. Toetsing ontwerp: sterkte, vermoeiing, scheurinitiatie & voortplanting, erosie, corrosie,
   levensduur, onderhoudbaarheid, inspecteerbaarheid
  4. Levensduur en onderhoud: invloed procesparameters, reparatie, vervanging of wijziging, faalkans en
   risico, economische inschatting.
 6.  

 7. Rotating equipment
  1. levensduurevaluatie: bedrijfshistorie, onderhoudshistorie, inspectieresultaten, (toekomstige)
   procesparameters, VGB richtlijnen, leveranciersadvies, beleid bedrijfsvoering.
  2. onderhoudsoptimalisatie: faalkans en risico, economische inschatting, bedrijfsbeleid, (momentaan)
   vervolgen procesinvloed
  3. rekwalificatie: beoordelen voordeel rendementsverhoging t.g.v. wijziging t.o.v. “lean and main”
   onderhoudsregiem.
 8.  

 9. Piping
  1. Ontwerpeisen (wet en regelgeving) : Regels voor Toestellen onder Druk (conform Europese regelgeving
   Pressure Equipment Directive), ASME Codes, DIN, Normen , TRD regels, VGB richtlijnen enz.
   :keuringsinstanties Lloyds, DEKRA KIWA etc.
  2. Fabricage eisen: toe te passen materialen, fysische materiaaleigenschappen, kwaliteitsniveau fabrikant,
   verbindingstechnieken en kwalificaties, inspecties en controles, geometrie-eisen etc.
  3. Toetsing ontwerp : sterkte, vermoeiing, scheurinitiatie & voortplanting, erosie, corrosie,
   levensduur, onderhoudbaarheid, inspecteerbaarheid
  4. Levensduur en onderhoud: invloed procesparameters, reparatie, vervanging of wijziging, faalkans en
   risico, economische inschatting
  5. Dynamisch gedrag : aan de hand van tijdens bedrijf waargenomen trillingen (amplitude en frequenties) :
   vaststellen hoogte vermoeiingseffecten, optimaliseren ophanging, optimaliseren proces.
 10.  

 11. Dichtingen
  1. Toetsen ontwerpeisen : Regels voor Toestellen onder Druk, ASME Code, DIN normen, Tuckmantel, Kempchen )
   leveranciers etc.
  2. Toetsen dichting, materiaal, kwaliteit, dimensies, samenstelling
  3. Toetsen dichtingsoppervlakken, geometrie, ruwheid
  4. Toetsen boutaanhaalprocedure, aanhaalmoment, type sleutel, volgorde, natrekken
  5. Toetsen procescondities, drukvariaties, temperatuurvariaties.
 12.  

 13. Opleidingen
  1. Failure Management: beheersen van storingen d.m.v.
   • achterhalen oorzaak en achterliggende oorzaak
   • technisch-economische evaluatie m.b.t. repareren, vervangen en/of wijzigen
   • verbeteren bewaken, bedienen, inspecteren en onderhouden
  2. Opzetten en implementeren van het bedienen en onderhouden van nieuwe installatie delen (uitbreiden van
   kennis, toevoegen procedures, training)
  3. Omgaan met radioactieve stoffen volgens de huidige regels en normen
  4. Werken in radioactieve omgeving
  5. Technische achtergronden m.b.t. vormen van bezwijken:
   • spanningsanalyse, belasten tot breuk
   • vermoeiing
   • breukmechanica : scheurinitiatie en voortplanting
   • spanningscorrosie
   • materiaaldegradatie : Heat Affected Zone, stralingsverbrossing
 14.  

 15. Implementatie reorganisatie
  1. invullen nieuwe functiestructuur
  2. begeleiden cultuuromslag
  3. opvoeren efficiëntie en effectiviteit
  4. begeleiden sociaal plan
 16.  

 17. Quality Assurance
  1. beleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden , aantoonbaarheid
  2. vastleggen kritische processen in procedures
  3. relatie ISO eisen
  4. implementatie reorganisatie conform Kwaliteits Handboek