Ontstaan & Geschiedenis

Ontstaan en Geschiedenis Ingenieursbureau TECHSPEC

Ingenieursbureau TECHSPEC is in het jaar 2000 opgericht door ir. R.B.C. Koopman, op dat moment uitgestroomd als lid van het Management Team van de Kerncentrale Borssele welke door de PZEM (Provinciale Energie Maatschappij Zeeland) werd geëxploiteerd.

TECHSPEC is ontstaan vanwege een door de Nederlandse Overheid geïnitieerd samengaan van PZEM, PLEM (Limburg) en PNEM (Brabant). Hierdoor kon theoretisch met een geringer aantal leden van  management en staf van deze organisaties worden volstaan.

In de praktijk blijkt een dergelijk proces echter in de overgangsperiode over een extra inzet van deskundigen over enkele jaren te kunnen beschikken om de kwaliteit van de organisatie te kunnen waarborgen.

Mede op verzoek van de organisaties, om noodzakelijke waardevolle kennis en ervaring nog te kunnen blijven inzetten, is het ingenieursbureau  TECHSPEC opgericht.

 

Om een indicatie te geven aangaande de kennis en ervaring die TechSpec in zich heeft, volgt hier een overzicht:

 • Vakgebieden : TU Delft, Energie omzetting, Procestechniek, Kernenergie, Toegepaste mechanica, Breukmechanica, Management & Organisatie

 

 • Koninklijke Maatschappij de Schelde, ApparatenHoofdingenieur ontwerp en nieuwbouw componenten Snelle Kweekreactor Kalkar

 

 • Kerncentrale BorsseleHoofdingenieur projecten, ingenieursbureau

  Hoofd Kwaliteitszorg (QA) ,ontwerp en implementatie

  Lid Management Team ; contactpersoon overheid ( VROM/KFD )

  Lid Gemeenschappelijk Bouwbureau Kerncentrale : Ontwerp Eisen & Specificaties

 

 • TECHSPECOprichting TECHSPECOndersteuning KCB 10 jaarlijkse Evaluatie Nucleaire Veiligheid

  Ondersteuning HFR Petten : breukmechanica

  Advies VROM KFD m.b.t. IAEA respons

  Conventionele centrales : Onderhoudsoptimalisatie, Levensduurverlenging & Failure Management

 

 • Hogeschool ZeelandLidmaatschap Beroepenveld Commissie

  Getuige Deskundige Examencommissie

 

 • KIVI Milieu : voordracht Kernenergie & Milieu

 

TECHSPEC blijft zich ontwikkelen. Dit kan alleen maar doordat het toegewijde team dit mogelijk maakt. Als Team proberen we ons te profileren binnen onze branche,  terwijl ethiek en sociaal bewustzijn belangrijke speerpunten vormen binnen ons team.