Missie & Beleid

Technische ondersteuning bij de exploitatie van installaties voor de omzetting van energie en de toepassing van chemische processen.

 

Ondernemingsplan

 

Missie

Het introduceren en invullen van een onafhankelijke technische interface-functie tussen de exploitanten van centrales en installaties voor het omzetten van energie of het toepassen van chemische processen en leveranciers van en adviseurs voor onderdelen van deze installaties.

Deze interface-functie zal zijn toegevoegde waarde bewijzen bij calamiteiten, afwijkingen (ook van bijv. vergunningseisen) tijdens de exploitatie en  voorgenomen modificaties.

De toegevoegde waarde zal zijn gebaseerd op een snel toegankelijke doelgerichte expertise en onafhankelijkheid.

 

Beleid

De basis van TECHSPEC vormt een voortdurend up to date gehouden deskundigheid op het gebied van componenten voor installaties t.b.v. energieomzetting en chemische processen.

Aan deze eis zal enerzijds worden voldaan door het bijhouden van de stand van de techniek, terwijl anderzijds door het scannen van bestaande deskundigen het arsenaal van kennis indien zinvol zal worden aangepast.

 

De ingang voor exploitanten van de betreffende installaties bij de aan TECHSPEC ter beschikking staande deskundigheden zal laagdrempelig en vlot bereikbaar zijn.

Omdat veelal in het beginstadium na bijvoorbeeld een calamiteit de inhoud en omvang van het technische probleem niet direct kan worden overzien, zal ten dienste van de laagdrem-peligheid een eerste inbreng van TECHSPEC vanuit het “ no cure no pay ” principe worden aangereikt.

Ten dienste van een vlotte communicatie zal het internet, naast de telefoon als medium worden toegepast.

Uiteraard zullen bij interviews, evaluaties, onderzoeken of de noodzakelijke externe contacten de betreffende besprekingen op verzoek worden bijgewoond.

Het eindproduct van de inbreng van TECHSPEC zal bestaan uit schriftelijke rapportage, notities of verslagen dan wel ondersteuning bij specifieke processen en activiteiten.

Om verbeteringen m.b.t.  bijvoorbeeld het beheersen van nucleaire projecten, storingsbeheer-sing etc. te bewerkstelligen zal TECHSPEC ondersteuning, auditoring etc. aanbieden.

De bekendheid van TECHSPEC bij potentiële exploitanten zal worden uitgebreid door het presenteren van folders en mondelinge toelichting.