Smash Team

Computational Engineering
Engineering Nuclear & Conventional PowerPlants
Service Unit Material Testing & Inspection

Inleiding

Door de Firma’s TECHSPEC, SCHELDE Gears & DEKRA is besloten om wat betreft de primaire activiteiten van de binnen hun organisatie aanwezige specifieke kennis en ervaring invulling te geven aan een voor exploitanten van Elektriciteitscentrales economisch aantrekkelijke optie van een multidisciplinair ” SMASH Team” .

Doel van een dergelijk team is om praktisch direct aansluitend op de aanvraag van de exploitant laagdrempelig onafhankelijk doelgericht gekwalificeerd advies te kunnen leveren met betrekking tot de economische en veiligheidsrelevante voortzetting van de exploitatie na bijvoorbeeld schadebevindingen, bedrijfsuitval of aangescherpte externe eisen.

 

Toelichting inrichting SMASH team

Onder andere vanwege de (in Duitsland vastgelegde) wettelijke verplichting om bij het leveren van elektriciteit aan het koppelnet voorrang van inzet van zon en wind ( tezamen met de geïntroduceerde subsidies voor dergelijke opwekking) te verordonneren zal ondersteuning van de (noodzakelijke) netfunctie steeds meer afhankelijk worden van de overige leveranciers zoals de nucleaire en conventionele eenheden naast de inzet van energieopslag (accu’s, watertorens en persluchtcomponenten).

Onverwachte uitval van die eenheden, gecombineerd met de principieel stochastische levering van de duurzame bronnen, zal dan ook grote economische gevolgen (leveringsbetrouwbaar-heid) voor de afnemers kunnen hebben.

Aangezien de onvoorspelbare levering ruim boven de 10% van de totale afname kan fluctueren zal de betrouwbaarheid extra kosten voor opslag (accubatterijen, stand-by installaties, net-ombouw etc.) met zich meebrengen.

Uiteraard zal daarmee de kostenfactor van installatie-uitval aanmerkelijk worden en daarmee een doelgericht efficiënt volgend exploitatiebeleid (snelle tijdelijke reparatie, aangepast vermogen etc.) een waardevolle inzet kunnen vormen.

Om die reden is op initiatie van TechSpec een zogenaamd “SMASH Team” opgericht dat
direct op verzoek van de exploitant na het optreden van bijv. een onverwachte storing ter ondersteuning kan opereren:

 1. Vaststellen waar de storing (of andere afwijking, initiatie) heeft plaatsgevonden;
 2. Nagaan wat de oorzaak kan zijn geweest (bedrijfssituatie, installatiedeel, in/externe gebeurtenis etc.);
 3. Evalueren wat de achterliggende oorzaak kan zijn (veroudering, transient, bediening etc.)
 4. Aanreiken welke globale maatregelen van toepassing kunnen zijn:

  Korte termijn maatregelen (activiteiten, stoppen hervatten exploitatie, overheid,
  kosten, tijdpad, veiligheid, risico etc.):

  • (tijdelijke) reparatie kapotte onderdelen ;
  • vervanging van kapotte onderdelen (leveranciers, collega’s etc.) ;
  • aanpassing bedrijfsvoering (verlaging vermogen, rendement, intermitterend)

  Lange termijn maatregelen (analoog korte termijn, uitgewerkt economisch model) :

  • aan de hand van onderzoek naar schade (defect) initiatie, voortplanting, kans
   op breuk, status veroudering, voorstel tot wijziging, reparatie, exploitatie,
   inspecteren ;
  • projectplan en conceptplanning m.b.t. initiatie & uitvoering (veelal inbreng
   van meerdere partijen)

 
Bij een eerste oproep door de exploitant kan op korte termijn worden vastgesteld:

In principe kan het SMASH Team in samenwerking met de exploitant de korte termijn maatregelen verwerken; gezien de onafhankelijke positie t.o.v. een eventuele OEM kan een veelal interessant economisch traject door het management worden geïntroduceerd.

Indien geen rationele oplossing meer mogelijk lijkt kan een “no cure no pay” wat betreft de inbreng van het SMASH Team van toepassing zijn.CRACK ANALYSIS

FEA- ANSYS

Crack analyse for a turbine casing to increase the inspection period of the turbine casing without impact to productivity.

LOW ANALYSIS

FEA – FLOWORKS

Investigation whether small particles are collected in the narrow corners of a heatexchanger. To reduce this phenomenon a skirt are placed in input side of the flow.

FLEXIBILITY ANALYSIS

CAESAR II

Modification of the routing of the piping to improve the life cycle.

FATIGUE ANALYSIS

FEA ANSYS

Cracks in a burner duct of an electrical power station. Configuratie of the ducting modified. The result is larger number of cycles n=300 naar n=800. The assumed time is