Mijmering

Mijmering 2018

2017 bracht zoveel onvoorziene gebeurtenissen dat er weinig meer te mijmeren viel.

Per slot kost het enige tijd om informatie te verwerken en te laten bezinken.

Als er telkens nieuwe gedachten of feiten letterlijk als repetitiewapen de ruimte in worden geslingerd blijft het vraagteken slechts over.

Als daarnaast over de eervorige gegevens ernstige twijfel over het waarheidsgehalte bewezen wordt lijkt een frons het enige antwoord.

Het mijmeren lijkt dan niet meer over inhoudelijk meedenken te kunnen gaan.

Veel meer berusting over het acteren van betrokkenen met betrekking tot het waarom en waarvoor.

Helaas moet worden vastgesteld dat op dit moment de veelheid van informatie die momentaan publiekelijk wordt verspreid de kwaliteit van de inhoud dermate teniet doet dat de noodzakelijke kennis voor oordeelsvorming door dat publiek ontoelaatbaar laag is weggezonken.

De algemene conclusie dat de broodnodige democratische gedachte door deze gang van zaken geweld wordt aangedaan wordt gelukkig steeds meer onderkend.

2018 staat nadrukkelijk in het teken van het opnieuw luisteren, respecteren en streven naar het samen oplossen van dit probleem: gelukkig heeft Plato (maar hij niet alleen) daar al aardig wat aandachtspunten voor aangegeven, waardoor wij best in staat moeten kunnen zijn om toch een positieve toekomst te mogen gaan inleiden !!